Om oss

Ars Mundi Konservering Sten & Muralt AB bildades 2009 av Marleen Kolmodin.

Vi är det lilla företaget med den stora kompetensen för att vårda vårt gemensamma kulturarv. Vi respekterar och vårdar arkitekturens och föremålens ursprungliga utseende och skönhet. Ars Mundi har ett utbrett nätverk och samarbete med församlingar, kyrkliga samfälligheter, stiftelser, länsstyrelser, förvaltare och privatpersoner.