Här ser du ett axplock av de projekt som genomförts sedan 20??. Uppdragen varierar från att utföra ????. Nedan följer en kort presentation av några projekt.